Cục đăng kiểm xác nhận chất lượng xe nâng

161

Tổng cục hải quan đã với công văn chỉ đạo những cục hải quan những tỉnh giấc, thành thị thực hành theo đề nghị hướng dẫn của Bộ liên lạc vận chuyển vận (GTVT), kịp thời túa gỡ vướng mắc của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn thực hành rà soát chất lượng mặt hàng xe nâng nhập cảng…

Theo đấy, trong thời kỳ thực hiện, nếu nảy sinh gặp khó khăn thì những cục thương chính tỉnh, thị thành kịp thời Con số Tổng cục hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được chỉ dẫn xử lý.

Cụ thể, theo phản ảnh của các cục hải quan và DN, Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định, mặt hàng xe nâng trung quốc có mã số HS 84.27, thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa sở hữu khả năng gây mất an toàn phải kiểm tra chất lượng. bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chối từ không rà soát chất lượng đối với một số mặt hàng xe nâng sở hữu lý do ko thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra tại Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT.

Trước thực tế này, ngày 30/5/2018, Bộ GTVT với công văn 5662/BGTVT- KHCN thảo luận mang Tổng cục hải quan bí quyết thức giải quyết vấn đề này; Tổng cục hải quan sao gửi công văn số 5662/BGTVT-KHCN đến cục thương chính các tỉnh giấc, đô thị biết để thực hiện thống nhất.

Theo đó, tại công văn 5662/BGTVT – KHCN, Bộ GTVT cho biết, lĩnh vực đang thực hành kiểm tra an toàn chất lượng và kiểm soát an ninh môi trường xe máy chuyên tiêu dùng trong cung cấp, lắp ráp và du nhập.

Xe nâng đề cập chung là 1 trong những mặt hàng trong danh mục sản phẩm hàng hóa với khả năng gây mất an toàn thuộc phận sự quản lý nhà nước của bộ được quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BGTVT sở hữu mã HS là 84.27.

Trên thực tại, các mẫu xe nâng trong công đoạn dùng đều có thể sở hữu nhu cầu tham gia liên lạc (đối với cái với kết cấu với thể tham gia liên lạc) để chuyển động giữa những địa điểm khiến việc hoặc sở hữu tham giao vào các hoạt động logistics trong ngành nghề liên lạc vận tải (thí dụ: tham gia xếp toá hàng hóa lên dụng cụ tại những nhà ga, bến cảng, kho hàng…).

Trước đây, do với việc quy định đối tượng có mã HS giống nhau, trùng lặp trong văn bản quy phi pháp luật của Bộ GTVT và Bộ công thương nghiệp nên đã sở hữu 1 số loại xe nâng đều do 2 bộ thực hành kiểm tra chuyên ngành.

Do sở hữu sự trùng lặp ấy nên cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT đã chủ động không tiếp thu kiểm tra các dòng xe nâng nêu trên để tránh sự chồng chéo. bên cạnh đó, ngày 13/12/2016, Bộ trưởng Bộ công thương nghiệp ban hành Thông tư 29/2016/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BCT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc nghĩa vụ quản lý của Bộ công thương và ngày 28/12/2017, Bộ công thương nghiệp ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong danh mục ban hành cố nhiên Thông tư số 29/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ công thương đã loại bỏ mặt hàng xe nâng ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên lĩnh vực.

Để tạo điều kiện dễ dàng cho hoạt động buôn bán xuất nhập khẩu của DN cũng như công việc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa là mặt hàng xe máy chuyên dùng sở hữu mã số HS 84.27 hiện giờ đang được quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT, Bộ GTVT tiếp tục giao cơ quan đăng kiểm thuộc Bộ GTVT thực hiện rà soát hàng hóa nhập khẩu có mã HS 84.27 nêu trên, nhắc cả những đối tượng hàng hóa với sự trùng lặp mà Bộ công thương đã chiếc ra khỏi danh mục hàng hóa phải rà soát chuyên lĩnh vực khi nhập cảng./.

CHIA SẺ