Thời khai sinh ra xe nâng hàng và hiện tại

59

Xe nâng hàng được cung cấp từ nhu cầu thực tế trong cuộc sống khiến việc hàng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ vận tải để phục vụ cho sản xuất, chiến tranh , thương nghiệp ….. bắt đầu từ hệ thống nâng hàng đã sở hữu từ xa xưa như kéo tay bằng ròng rọc, balăng, xe đẩy tay, kéo tay kế đến việc hiện đại hóa hệ thống bằng mô-tơ điện, động cơ đốt trong cho đến việc tăng năng suất di chuyển hàng hóa và đi theo thời đại mang những tiêu chí nhân tiện ích, an toàn và thân thiện mang môi trường thì hiện nay nhung loại xe nâng là một hình ảnh không thể  thiếu trong một nhà máy hay nhà kho hiện đại, các cột mốc thời kì và vài hình ảnh minh họa dưới đây sẽ miêu tả một phần bức tranh toàn toàn cảnh lịch sử xe nâng hàng cũng như các tiếng tămnhãn hàng lịch sử hình thành của những nhà sản xuất, mua bán sát nhập, chuyển nhượng…

Lịch sử xe nâng hàng theo chiếc thời gian1 số hình ảnh minh họa.

Lịch sử khời đầu của phụ tùng xe nâng hàng mang thể nhắc tới việc dịch vụ di chuyển cho ngành đường sắt từ xe kéo tay 2 bánh thành xe vận chuyển chạy pin ( battery ) 4 bánh năm 1906.

Xe nâng hàng
Xe nâng hàng / forklift là 1 phần ko thể thiếu trong ngành sản xuất công nghiệp hiện đại. Trải qua giai đoạn “tiến hóa” đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu cho các cuộc cách mạng công nghiệp của thế giới cuối thế kỷ 19 Xe nâng hàng / forklift những ưu điểm và giá trị mà nó tạo ra vô cùng to và dần dần đã vươn lên là quen thuộc mang toàn bộ chúng ta. Hãy cộng chúng tôi nhìn lại sơ qua về lịch sử xe nâng hàng  và một số thông báo thu gom phía dưới:

Bắt đầu từ năm 1800 

 • 1868, Yale: Yale Lock Manufacturing được có mặt trên thị trường tại Mỹ, sau đấy đổi thành Yale and Towne Manufacturing. (Nhưng xe nâng YALE thương mãi thứ nhất lẽ SX 1920)
 • 1890, Catterpillar: Catterpillar được thành lập thứ nhất bởi Benjamin Holt và Daniel hội sở tại Mỹ. (nhưng xe nâng hàng thì với lẽ năm 1992 mới xin xem phía dưới)
 • 1898, Baker: Baker Motor Vehicle thành lập tại Mỹ để chế tạo xe điện, một thời kì sau cung ứng xe chuyên chở điện.

Lịch sử xe nâng hàng từ năm 1900-1920

 • 1901, Allis-Chalmers: Công ty Allis-Chalmers được có mặt trên thị trường tại Mỹ.
 • 1903, Allis-Chalmers: Công ty Allis-Chalmers mua lại công ty Bullock Electric
 • 1903 , Clark:  Công ty dụng cụ khoan cắt gọt cho ngành đưỡng sắt the Colfor Tool Được xây dựng thương hiệu tại Mỹ. (Xe nâng đầu tiên của Clark là từ năm 1920)
 • 1907, Linde: Công ty Linde Air Products được ra đời tại Đức. (Xe nâng lẽ từ năm 1955- 1960)
 • 1915, Lewis-Shepard: Lewis-Shepard được có mặt trên thị trường tại Watertown, Massachusetts, Mỹ.
 • 1917, Komatsu: Thành lập công ty Komatsu Iron Works tại Nhật, trong năm 1921 đổi tên thành công ty TNHH Komatsu. Xe nâng được phân phối sau năm 1952 (Jan,1953 Began production of forklift trucks.)
 • 1919, Clark: Công ty Clark Truc Tractor được ra đời tại Mỹ, là 1 công ty con của công ty Clark Equipment
 • 1919, Towmotor: Công ty Towmotor Corporation được thành lập, hội sở tại Mỹ.
CHIA SẺ