Thủ tục nhập khẩu xe nâng đã qua dùng

246

Nội Dung : Xe điện nâng hàng

Máy nâng hàng câm tay

Thủ tục đăng kiểm xe nâng

Thủ tục nhập khẩu xe nâng đã qua dùng

Thủ tục du nhập xe nâng cũ

Thủ tục du nhập xe nâng tay

Căn Cứ Pháp Lý:

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Hàng hóa buộc phải đánh giá về chất lượng quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg Thông tư 128/2013/TT-BTCstatus1 ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính

Thủ Tục Nhập Khẩu Xe Nâng

Hồ sơ nhập khẩu bao gồm:

Chứng từ về việc đánh giá chất lượng trong giấy tờ thương chính Căn cứ kiểm tra: TCVN 6272:2003 TCVN 4244-86 22TCN 287-01 22TCN 239-97 22TCN 287-01 Quy tình du nhập Xe Nâng Mặt hàng Thiết bị nâng (trừ những thiết bị thuộc nghĩa vụ của Bộ Giao thông Vận tải) thuộc diện bắt buộc kiểm tra chất lượng.

Thủ tục Nhập khẩu xe nâng

Thủ tục hải quan xuất nhập cảng thực hành theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính. Xe nâng điện đã qua dùng nhập cảng không thuộc diện cấm nhập cảng hay nhập khẩu với điều kiện Hàng xe nâng hàng thuộc diện bắt buộc kiểm tra chất lượng quốc gia lúc nhập khẩu.

Thủ Tục Đăng Kiễm Xe Nâng

Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu:

1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập khẩu, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

Hóa đơn thương mại:

1 bản chụp Bản xác nhận giá trị hàng nhập khẩu:

1 bản chính (theo mẫu). Chứng nhận chất lượng của nhà cung ứng (Certificate of Quality – C/Q) Tài liệu công nghệ Các bước khiến cho thủ tục đăng kiểm xe nâng du nhập

Bước 1: Làm giấy tờ

Bước 2: Nộp giấy tờ tại Đội kiểm tra chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ tiếp thu sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và dấu công nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cộng tờ khai hải quadich vu sua chua xe nang dien tay dau ha noin.

Bước 6: Mời kiểm tra thực tiễn

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm tới kiểm tra hiện trường,

Bước 8: Chờ kết quả đăng kiểm, thường sau 7-10 ngày khiến cho việc. Mã HS của Xe Nâng Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hành phân dòng hàng hoá; tham khảo chú giải khía cạnh HS thì mặt hàng xe nâng tay với cơ cấu nâng bằng thuỷ lực thuộc nhóm 8427, mã số 8427.90.00.00.

Thủ tục NK Máy đào đã qua sử dụng:

Máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy đầm và xe lăn đường, dòng tự hành” sở hữu mã HS là 8429.59.10, thuộc diện nên kiểm tra chất lượng quốc gia lúc nhập khẩu.

Mặt hàng xe Cần cẩu thuộc xe chuyên dụng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận vận tải bắt buộc khi du nhập thuộc diện nên đánh giá chất lượng theo quy định Xe phải cẩu đã qua sử dụng ko thoả điều kiện trên thì ko được phép du nhập theo quy định.

Mã HS và Thuế du nhập Xe Nâng Xe nên cẩu phân chiếc mã HS 8705.10.00; thuế suất thuế NK ưu đãi thông thường: 3%; thuế suất thuế GTGT: 10%. Xe đào đất sở hữu mã số HS là 8429.51.00, thuế suất thuế NK: 0%, thuế suất thuế GTGT: 10%