Xe nâng dầu có tốn dầu không

277

Xe nâng hàng Trung Quốc chạy bao lăm dầu 1 ngày? là nghi vấn thường gặp nhất lúc khách hàng cần tìm xe nâng hàng dùng dộng cơ -Powered ( Xăng/ Dầu Diesel ).

Đây là 1 nghi vấn rất khó để giải đáp xác thực. Vì ảnh hưởng bởi Quảng con đường đi được và trọng lượng cần tải ở mỗi kho hàng là khác nhau, lái xe điều khiển xe nâng.

sua chua xe nang tai binh duong ha noiXe nâng hàng tiêu thụ nhiên liệu bao lăm? những cửa hàng của các dịch vụ xe nâng có bản vẽ biểu hiện mô hình động cơ tổng lượng khí thải của động cơ, Hoặc các bản vẽ diễn đạt phí phạm nhiên liệu so sánh giữa động cơ xe nâng này vơi xe nâng khác bộc lộ bằng % . nhưng ko với bản vẽ biểu thị tiêu thụ nhiên liệu chi tiết số lít/1h hoạt động của xe nâng. do đó rất khó biết được xác thực mức lãng phí nhiên liệu của động cơ xe nâng trong một giờ.

cách tính phung phí nhiên liêu của xe nâng:

Để tính được mức hoang phí nhiên liệu của xe nâng hàng heli chúng tôi dùng một chu kỳ khiến cho việc cố định:

mô phỏng khiến việc giống nhau, chuyên chở trọng tối đa của xe nâng(vd: xe nâng hai.5 tấn nâng hàng 2,5 tấn), Quảng trục đường làm cho việc 30 mét. một.)

Xe nâng mang tải chạy trong khoảng điểm A tại điểm B (Trọng lượng hàng hóa tối đa của xe nâng) 2.) tăng hàng hóa trong giới hạng thiết kế tại điểm B và xuống 3.)

Xe nâng mang vận chuyển chạy trong khoảng điểm B tới điểm A (Trọng lượng hàng hóa tối đa của xe nâng) 4.) Xe nâng ko vận chuyển đi trong khoảng điểm A đến điểm B (không vận chuyển) 5.) lên và xuống khuông nâng ko vận tải tại điểm B

6.) Xe nâng ko chuyên chở chạy trong khoảng điểm B tới điểm một  ( Chi trình khiến việc trong khoản 30 mét) Dựa trên bí quyết tính toán của chu kỳ khiến cho việc như trên, và các tham số do dịch vụ đưa ra.

chúng ta sở hữu một bản số liệu mức hoang toàng nhiên liệu của xe nâng trong 1 giờ làm cho việc. Xe nâng dầu phung phá nhiên liệu trên 1h làm việc:

– 1,0 tấn xe diesel cho mỗi giờ 2.4L ~ 3.3L – một,5 tấn xe diesel cho mỗi giờ hai.5L ~ 3.6L – 2,0 tấn xe diesel cho mỗi giờ 2.6L ~ 3.6L – 2,5 tấn xe diesel cho mỗi giờ hai.7L ~ 3.8L – 3,0 tấn xe diesel cho mỗi giờ hai.9L ~ 3.9L Xe nâng Xăng phao phí nhiên liệu trên 1h khiến cho việc:

– 1,0 tấn xăng mỗi giờ hai.3L ~ 3.8L , một,5 tấn xăng mỗi giờ 2.4L ~ 4.0L , 2,0 tấn xăng mỗi giờ 3.7L ~ 4.2L , hai,5 tấn xăng mỗi giờ 3.9L ~ 4.5L – 3,0 tấn xăng mỗi giờ 4.1L ~ 4.7L

Lưu ý 1: vận chuyển trọng nâng trong thực tiễn của xe nâng thường thấp hơn mức tối đa nâng của xe nâng hàng 50% đến 60% cho nên mức tiêu thụ sẽ ít hơn. Lưu ý hai: Tiêu thụ nhiên liệu còn phụ thuộc vào lái xe tài xế nâng. mà số nhiên liệu phí phạm mang thể giao động.

CHIA SẺ