trọng lượng xe nâng cực kỳ quan trọng

110

Tâm vận chuyển trọng xe nâng cực kỳ quan trọng lúc lựa mua mua xe và lúc đưa vào vận hành. Người lái xe nên hiểu rõ được trung tâm của hàng hóa, tâm vận tải trọng của xe nâng hàng để lúc nâng hạ hàng và vận động an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Trọng tâm của hàng hóa
Trọng tâm của hàng hóa là điểm làng nhàng phân bố theo chuyển vận trọng của hàng hóa.
Thông thường, hàng hóa được xếp trên Pallets thì tương đối đồng nhất, nghĩa là: Phân bố chuyên chở trọng đều trên hầu hết Pallets. Thì trọng tâm của vật nên nâng thường nằm ở giữa.
Trọng tâm hàng hóa xếp trên Pallets

Bảng phân bố chuyển vận trọng trên xe nâng hàng
Khi chọn xe nâng mới bạn sẽ nhận được Catalogue của nhà sản xuất. Trên Catalogue này, sẽ một bảng phân bố tải trọng nâng của xe.
Bảng phân bố vận tải trọng nâng
Trên xe nâng cũ thông thường bảng phân bố này sẽ nằm trong tấm Name Plate được đính kèm trên xe.
Trên bảng này sẽ biểu thị khía cạnh về vận chuyển trọng mà xe nâng với thể nâng được những tâm chuyên chở khác nhau (theo nhà sản xuất).
Cách tính chuyển vận trọng nâng hàng mang kích thước đặc biệt
Khi bạn nâng hàng sở hữu kích thước phi tiêu chuẩn, quá dài hoặc quá kềnh càng thì tính như thế nào? Việc này vô cùng đơn giản.
Nâng cuộn vải dài
Ví dụ như sau: Xe nâng HELI CPCD30 nâng được tối đa 3 tấn kích tấc hàng hóa là 1000mm*1000mm (tâm chuyên chở trọng 500mm). Vậy, với kích tấc hàng hóa là 2000mm*2000mm sẽ nâng được tối đa bao nhiêu?
Tính chuyển vận trọng nâng hàng hóa
Đầu tiên chúng ta nên xác định đượcTrọng tâm của hàng hóa, như trên hình vẽ thì Trọng tâm của vật nên tính: 1000 mm.
Sau đấy chúng ta tính mô men để xe ko bị bênh đối trọng phía sau theo công thức: Mhàng hóa= Mxe nâng .
Cách tính tải trọng nâng hàng
Nghĩa là như sau: P1*(L1+L2)*1.25=P2*L3 . Với P1 là vận tải trọng của vật phải tính, P2=4370kg là tự tôn của xe nâng 3 tấn, L1 là trung tâm của hàng hóa bắt buộc tính, L2=473mm khoảng bí quyết từ mép trong của hàng hóa đến trục phía trước, L3=850mm là từ trục trước đến trọng tâm của xe nâng và 1.25 là hệ số an toàn
Vậy, P1=P2*L3 / ((L1+L2)*1.25)= 850*4370 / ((1000+500)*1.25) = 2017 kg~ 2 tấn
Khi quý khách lựa mua tìm xe bắt buộc nên biết rõ hàng hóa mình bắt buộc nâng với kích tấc và trọng lượng như thế nào thì sẽ tìm được thiết bị yêu thích với kho bãi, hàng hóa và giá thành

CHIA SẺ