Lọc SMC

1463

Lọc SMC

Forklift.vn phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lọc SMC. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh.

Bộ lọc hơi

Bộ lọc hơi SMC

Bộ lọc ba

Bộ lọc ba SMC

Bộ lọc đôi

Bộ lọc đôi SMC

Bộ lọc

Bộ lọc SMC

Bộ lọc giảm áp

Bộ lọc giảm áp SMC

Bộ lọc tách sương SMC

Bộ lọc tách vi sương SMC

Bộ điều áp

Bộ điều áp SMC

Bộ cấp nhớt

Bộ bôi trơn SMC

Filters SMC

Regulator SMC

Lubricator SMC

Mist seperator SMC

Micro mist seperator SMC

Combination SMC

Danh sách Bộ kết hợp khí SMC cty Tiến Phát cung cấp:

Mã hàng Chi Tiết
AC10-M5CG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), M5x0.8
AC20-01CG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 1/8”
AC25-02DG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 1/4″
AC30-03DG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 3/8”
AC40-04DG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 1/2″
AC50-06DG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 3/4″
AC60-10DG Bộ lọc ba (lọc + chỉnh áp + bôi trơn), 1”
AC10A-M5CG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), M5x0.8
AC20A-01CG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 1/8”
AC20A-02CG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 1/4″
AC30A-03DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 3/8”
AC40A-04DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 1/2″
AC50A-06DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 3/4″
AC60A-10DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + bôi trơn), 1”
AC10B-M5CG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), M5x0.8
AC20B-01CG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 1/8”
AC25B-02DG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 1/4″
AC30B-03DG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 3/8”
AC40B-04DG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 1/2″
AC50B-06DG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 3/4″
AC60B-10DG Bộ lọc đôi (lọc khí + chỉnh áp), 1”
AC20C-01CG Bộ lọc ba (lọc + tách sương + chỉnh áp), 1/8”
AC25C-02DG Bộ lọc ba (lọc + tách sương + chỉnh áp), 1/4”
AC30C-03DG Bộ lọc ba (lọc + tách sương + chỉnh áp), 3/8”
AC40C-04DG Bộ lọc ba (lọc + tách sương + chỉnh áp), 1/2”
AC40C-06DG Bộ lọc ba (lọc + tách sương + chỉnh áp), 3/4”
AC20D-01CG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + tách sương), 1/8”
AC20D-02CG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + tách sương), 1/4”
AC30D-03DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + tách sương), 3/8”
AC40D-04DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + tách sương), 1/2”
AC40D-06DG Bộ lọc đôi (lọc và chỉnh áp + tách sương), 3/4”
AF10-M5C Bộ lọc, M5x0.8
AF20-01C Bộ lọc, 1/8”
AF20-02C Bộ lọc, 1/4”
AF30-03D Bộ lọc, 3/8”
AF40-04D Bộ lọc, 1/2”
AF50-06D Bộ lọc, 3/4”
AF60-10D Bộ lọc, 1”
AFM20-01C Bộ lọc tách sương, 1/8”
AFM20-02C Bộ lọc tách sương, 1/4”
AFM30-03D Bộ lọc tách sương, 3/8”
AFM40-04D Bộ lọc tách sương, 1/2”
AFM40-06D Bộ lọc tách sương, 3/4”
AFD20-01C Bộ tách vi sương, 1/8”
AFD20-02C Bộ tách vi sương, 1/4”
AFD30-03D Bộ tách vi sương, 3/8”
AFD40-04D Bộ tách vi sương, 1/2”
AFD40-06D Bộ tách vi sương, 3/4”
AL10-M5 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), M5x0.8
AL20-01 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 1/8”
AL20-02 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 1/4″
AL30-03 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 3/8″
AL40-04 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 1/2″
AL50-06 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 3/4″
AL60-10 Bộ bôi trơn (cấp nhớt), 1″
AR10-M5 Bộ điều áp, M5x0.8
AR20-01 Bộ điều áp, 1/8”
AR20-02 Bộ điều áp, 1/4”
AR30-03 Bộ điều áp, 3/8”
AR40-04 Bộ điều áp, 1/2”
AR50-06 Bộ điều áp, 3/4”
AR60-10 Bộ điều áp, 1”
AW10-M5C Bộ lọc và chỉnh áp. M5x0.8
AW20-01C Bộ lọc và chỉnh áp, 1/8”
AW20-02C Bộ lọc và chỉnh áp, 1/4”
AW30-03D Bộ lọc và chỉnh áp, 3/8”
AW40-04D Bộ lọc và chỉnh áp, 1/2”
AW40-06D Bộ lọc và chỉnh áp, 3/4”
AW60-10D Bộ lọc và chỉnh áp, 1”
AWM20-01C Bộ chỉnh áp và tách sương, 1/8”
AWM20-02C Bộ chỉnh áp và tách sương, 1/4”
AWM30-03D Bộ chỉnh áp và tách sương, 3/8”
AWM40-04D Bộ chỉnh áp và tách sương, 1/2”
AWD20-01C Bộ chỉnh áp và tách vi sương, 1/8”
AWD20-02C Bộ chỉnh áp và tách vi sương, 1/4”
AWD30-03D Bộ chỉnh áp và tách vi sương, 3/8”
AWD40-04D Bộ chỉnh áp và tách vi sương, 1/2”

Đang cập nhật

Đang cập nhật

CHIA SẺ