Vòng bi SNR

1274
Sản phẩm
Mã sản phẩm Mã cũ Định dạng Kích thước(ID*OD*W)
SNR 6205-2Z 80205 bearing DeepGrooveBallBearings 25*52*15(mm)
SNR 62/22-2Z – bearing DeepGrooveBallBearings 22*50*14(mm)
SNR 6204-2Z 80204 bearing DeepGrooveBallBearings 20*47*14(mm)
SNR 6203-2Z 80203 bearing DeepGrooveBallBearings 17*40*12(mm)
SNR 6202-2Z 80202 bearing DeepGrooveBallBearings 15*35*11(mm)
SNR 6201-2Z 80201 bearing DeepGrooveBallBearings 12*32*10(mm)
SNR 6200-2Z 80200 bearing DeepGrooveBallBearings 10*30*9(mm)
SNR 629-2Z 80029 bearing DeepGrooveBallBearings 9*26*8(mm)
SNR 627-2Z 80027 bearing DeepGrooveBallBearings 7*22*7(mm)
SNR 626-2Z 80026 bearing DeepGrooveBallBearings 6*19*6(mm)
SNR 625-2Z 80025 bearing DeepGrooveBallBearings 5*16*5(mm)
SNR 624-2Z 80024 bearing DeepGrooveBallBearings 4*13*5(mm)
SNR 623-2Z 80023 bearing DeepGrooveBallBearings 3*10*4(mm)
SNR 6218-2Z 80218 bearing DeepGrooveBallBearings 90*160*30(mm)
SNR 6217-2Z 80217 bearing DeepGrooveBallBearings 85*150*28(mm)
SNR 6216-2Z 80216 bearing DeepGrooveBallBearings 80*140*26(mm)
SNR 6215-2Z 80215 bearing DeepGrooveBallBearings 75*130*25(mm)
SNR 6213-2Z 80213 bearing DeepGrooveBallBearings 65*120*23(mm)
SNR 6212-2Z 80212 bearing DeepGrooveBallBearings 60*110*22(mm)
SNR 6211-2Z 80211 bearing DeepGrooveBallBearings 55*100*21(mm)
SNR 6210-2Z 80210 bearing DeepGrooveBallBearings 50*90*20(mm)
SNR 6209-2Z 80209 bearing DeepGrooveBallBearings 45*85*19(mm)
SNR 6208-2Z 80208 bearing DeepGrooveBallBearings 40*80*18(mm)
SNR 6207-2Z 80207 bearing DeepGrooveBallBearings 35*72*17(mm)
SNR 62/32-2Z – bearing DeepGrooveBallBearings 32*65*17(mm)
SNR 6301-2Z 80301 bearing DeepGrooveBallBearings 12*37*12(mm)
SNR 6300-2Z 80300 bearing DeepGrooveBallBearings 10*35*11(mm)
SNR 635-2Z 80035 bearing DeepGrooveBallBearings 5*19*6(mm)
SNR 634-2Z 80034 bearing DeepGrooveBallBearings 4*16*5(mm)
SNR 6313-2Z 80313 bearing DeepGrooveBallBearings 65*140*33(mm)
SNR 6312-2Z 80312 bearing DeepGrooveBallBearings 60*130*31(mm)
SNR 6311-2Z 80311 bearing DeepGrooveBallBearings 55*120*29(mm)

Đang được cập nhật…

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0904 615 638

CHIA SẺ